O spolku

Zahájení činnosti našeho spolku se datuje již od roku 2005.

Impulsem pro vznik našeho nyní Spolku dříve Občanského sdružení byl 7 letý Lukáš, který v roce 2005 přišel ne vlastní vinou o obě dolní končetiny při vlakovém neštěstí. Jeho odhodlání a snaha se znovu vrátit do normálního života s těžkým zdravotním handicapem nás motivovala k jeho podpoře. Založili jsme proto občanské sdružení s cílem pomáhat a podporovat nejenom Lukáše, ale i další ať již tělesně, zdravotně, mentálně či jinak handicapované děti a mládež.  Rovněž jsme chtěli pomoci i jejich rodinám v jejich nelehkém životě. Zákonem č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník jsme se dnem 1. 1. 2014 stali Spolkem.

   

Začátky naší činnost byly skromné. Podporovali jsme Lukáše, děti z Prointepa, léčebny Kušumberk. Pořádali akce zejména pro handicapované děti a mládež. Postupem času jsme začali spolupracovat a posléze v rámci našich skromných možností podporovat další  tělesně postižené osoby Toníka z Červeného Kostelce, Vendulu z Pardubic, Ivana z Liberce, Jaroslava z Hovoran, Jaromíra z Ostravy a další.

  

Od roku 2014 podporujeme několik hendikepovaných sportovců a sportovních klubů s postiženými sportovci.

Rozšířili jsme také podporu na seniory. Pomáhame jim např. s dopravou k lékaři, s úklidem, doprovázíme na jednání a pod. Pořádáme pro ně různá setkání, besedy a výlety. Tyto akce jsou pro všechny ať již děti, seniory tak i pro jejich rodiny. Předáváme si poznatky, rady i zkušenosti.

Naší snahou je pomáhat nejenom finančně a hmotně, ale v naší činnosti se snažíme také tyto postižené osoby co nejvíce zapojit do běžného života, pomoci jim nalézt práci či nějaké jiné uplatnění, dostat je mezi lidi a pomoci jim žít důstojný život.

Ve své činnosti se snažíme spolupracovat i s jinými spolky, ústavy a institucemi. 

Rádi se podělíme o naše zkušenosti, strasti i radosti.  

Všem Vám předem děkujeme za projevenou podporu a pomoc.

předseda spolku    Ing. Miroslav Štěpják

 

aktuální složení Rady Spolku ( k 21. 2. 2019 )

předseda            Ing. Miroslav Štěpják    

místopředseda          Petr Pavelka  

místopředseda          Miroslav Štěpják  ( ml. )