Výroční zpráva 2015

V roce 2015 vedl Spolek jednoduché účetnictví a Přehled o hospodaření Spolku je součástí Výroční zprávy.