výr. zpráva 2017

výroční zprávu připravujeme a po jejím schválení členskou schůzí ( cca březen, duben 2018 ) bude k dispozici